Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów dokonywanych w kwiaciarni internetowej pokochajKWIATY.pl (dalej: „pokochajKWIATY.pl”). Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień i informacji w nim zawartych.

1.2. Właścicielem pokochajKWIATY.pl jest Maria Zajchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kwiaty i Dekoracje Maria Zajchowska, NIP: 953-242- 07-76, REGON: 340481855.

1.3. Właściciel pokochajKWIATY.pl dba o bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką Prywatności.

1.4. Prezentowane na stronie zdjęcia i opisy produktów są własnością bloomi.pl.

2. Oferta

2.1. pokochajKWIATY.pl prowadzi samodzielnie internetową sprzedaż kwiatów ciętych, kwiatów doniczkowych i upominków. Przy realizacji zamówienia pokochajKWIATY.pl nie korzysta z pośredników w postaci kwiaciarni partnerskich.

2.2. Ceny podane na stronie pokochajKWIATY.pl są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT we właściwej stawce) wyrażonymi w złotych polskich i obowiązują w chwili składania zamówienia.

2.3. Niektóre produkty prezentowane na stronie pokochajKWIATY.pl mogą być objęte promocją, trwającą przez określony czas. Warunki zakupu tych produktów, przedstawione w ich opisie, mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

2.4. Koszty wysyłki są dodatkowo doliczane.

2.5. W przypadku braku dostępności kwiatów wskazanych w opisie zestawu, pokochajKWIATY.pl może zastąpić je innymi kwiatami, w szczególności sezonowymi, zbliżonymi kolorem i wielkością, zachowując walory estetyczne produktu.

2.6. W przypadku, gdy pokochajKWIATY.pl nie ma możliwości zrealizowania usługi ze względu na niedostępność określonych produktów lub błąd w cenie, pokochajKWIATY.pl zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia i zwrot wpłaconej przez Klienta ceny w terminie 7 dni.

2.7. Kwiaty cięte oferowane są w dwóch długościach:

a) wersja standard – 30-50 cm długości;

b) wersja premium – 60-80 cm długości.

3. Zamówienia

3.1. Zamówienia można składać:

a) za pośrednictwem strony internetowej pokochajKWIATY.pl całodobowo przez 7 dni w tygodniu,

b) wysyłając e-maila na adres: zamowienia@bloomi.pl,

c) telefonicznie pod numerem: +48 52 3 406 406 lub +48 508 324 028 w godzinach 10:00 - 20:00 od poniedziałku do soboty.

3.2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej pokochajKWIATY.pl, należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia, szczególnie pola oznaczone *. W przypadku podania danych niepełnych lub uniemożliwiających realizację usługi, pokochajKWIATY.pl anuluje zamówienie, po uprzedniej nieudanej próbie kontaktu z Klientem w celu uzyskania poprawnych danych.

3.3. Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia w formie automatycznie wygenerowanego e-maila. W przypadku nieotrzymania e-maila w ciągu godziny od złożenia zamówienia, w celu jego potwierdzenia Klient powinien skontaktować się z pokochajKWIATY.pl wysyłając e-maila na adres: zamowienia@bloomi.pl albo dzwoniąc pod numer +48 52 3 406 406 lub +48 508 324 028.

3.4. W celu realizacji dostawy w wybranym przez Klienta dniu i przedziale czasowym, zamówienie powinno zostać złożone i w pełni opłacone z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Zamówienie zacznie być realizowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym.

3.5. W przypadku chęci złożenia zamówienia z krótkim terminem realizacji (mniej niż 24 godziny od złożenia i opłacenia zamówienia, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 52 3 406 406 lub +48 508 324 028.

3.6. Zmian w zamówieniu dotyczących m.in. danych i adresu odbiorcy, przedziału godzinowego dostawy, treści bileciku i innych niewpływające na cenę zamówienia, można dokonywać najpóźniej 24 godziny przed planowaną dostawą, kontaktując się z pokochajKWIATY.pl poprzez wysłanie maila na adres: zamowienia@bloomi.pl albo dzwoniąc pod numer +48 52 3 406 406 lub +48 508 324 028.

3.7. W celu usprawnienia obsługi, kontaktując się z pokochajKWIATY.pl w sprawie zamówienia, prosimy podawać jego numer. Przy wysyłaniu e-maila, prosimy o wpisanie w jego temacie numeru zamówienia i nazwiska Klienta.

3.8. pokochajKWIATY.pl udostępnia następujące metody płatności:

a) za pośrednictwem systemu Przelewy24 – przelewem elektronicznym lub innym sposobem oferowanym przez ten system;

b) zwykłym przelewem bankowym poza systemem Przelewy24,

c) za pośrednictwem Pay Pal

4. Bilecik

4.1. Przy złożeniu zamówienia Klient ma możliwość skierować do Odbiorcy wiadomość, wpisując jej treść w polu „BILECIK (opcjonalnie)”.

Wiadomość ta zostanie przepisana odręcznie przez pokochajKWIATY.pl i dołączona do przesyłki.

4.2. Wiadomości wpisane w polu „BILECIK (opcjonalnie)” nie mogą zawierać treści o charakterze wulgarnym, obraźliwym lub mogących wywołać uczucie zgorszenia u Odbiorcy. W przeciwnym razie pokochajKWIATY.pl odmówi dołączenia do zamówienia bilecika z taką wiadomością, o czym poinformuje Klienta.

5. Dostawa

5.1. Dostawy są realizowane na terenie Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) i powicie bydgoskim promieniu do 20 km od stacjonarnej kwiaciarni Bloomi, mieszczącej się przy ul. Mostowej 2 w Bydgoszczy.

5.2. Wyboru terminu dostawy dokonuje się poprzez wskazanie daty w polu "DATA DOSTAWY", widocznym podczas składania zamówienia.

5.3. Wybór przedziału czasowego nie jest możliwy w dniach: 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku. Dostawy w tych dniach realizowane są w godzinach od 8:00 do 21:00.

5.4. W celu usprawnienia dostawy, pokochajKWIATY.pl.pl lub kurier kwiatowy skontaktuje się z Odbiorcą, chyba że Klient w opcjach zamówienia zaznaczy, że sobie tego nie życzy.

5.5. Kurier kwiatowy dołoży wszelkich starań, żeby dostarczyć przesyłkę do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku przesyłek do dużych obiektów i miejsc pracy, takich jak szpital, hotel, urząd, mogą być one doręczane do recepcji lub sekretariatu. W takim przypadku formularz dostawy wypełni osoba odbierająca przesyłkę, co będzie jednoznaczne z potwierdzeniem odbioru przez Odbiorcę.

5.6. W przypadku, gdy kurier kwiatowy nie zastanie Odbiorcy pod wskazanym adresem, może wręczyć przesyłkę domownikowi albo zostawić awizo z informacją o próbie dostarczenia przesyłki kwiatowej i o tym, że można ją odebrać w stacjonarnej kwiaciarni Bloomi. Odbiór będzie możliwy w terminie 3 dni od próby dostarczenia przesyłki.

5.7. We wskazanym przez Klienta terminie kurier kwiatowy podejmuje jedną próbę dostarczenia przesyłki. Na życzenie Klienta możliwe jest podjęcie ponownej próby dostawy za dodatkową opłatą. W tym celu należy skontaktować się z pokochajKWIATY.pl wysyłając e-maila na adres: zamowienia@bloomi.pl albo dzwoniąc pod numer +48 52 3 406 406 lub +48 508 324 028.

5.8. pokochajKWIATY.pl nie ponosi odpowiedzialności za obniżenie jakości przesyłki kwiatowej w wyniku jej odbioru w terminie późniejszym niż pierwotny termin dostawy.

5.9. pokochajKWIATY.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia w wyniku wskazania przez Klienta błędnych danych Odbiorcy lub odmowy odbioru przesyłki przez Odbiorcę.

5.10. Klient na życzenie otrzyma potwierdzenie odbioru przesyłki w formie e-maila lub SMS w ciągu 3 godzin od jego dokonania.

5.11. Odbierając przesyłkę od kuriera kwiatowego należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeśli opakowanie jest nienaruszone, należy odebrać przesyłkę i potwierdzić odbiór na formularzu dostawy. Jeśli opakowanie uległo uszkodzeniu, należy w obecności kuriera sprawdzić jego zawartość. W przypadku, gdy zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu, należy zaznaczyć na formularzu dostawy uszkodzenie opakowania. Jeśli zawartość przesyłki uległa uszkodzeniu, Odbiorca ma prawo odmówić odbioru przesyłki, stwierdzając fakt uszkodzenia opakowania i jego zawartości na formularzu dostawy.

5.12. Wypełniając formularz dostawy, Odbiorca powinien podpisać się w sposób wyraźny i czytelny swoim imieniem i nazwiskiem.

6. Gwarancja i reklamacje

6.1. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych w momencie planowanej dostawy. Właściwa pielęgnacji zapewni kwiatom trwałość nie krótszą niż 5 dni od daty planowanej dostawy.

6.2. Do wysyłki wybieramy kwiaty najświeższe, co oznacza, że niektóre kwiaty w momencie dostawy mogą być jeszcze w pąkach, które następnie się rozwiną.

6.3. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów należy składać dzwoniąc pod numer +48 508 324 028 lub wysyłając e-maila na adres:biuro@bloomi.pl w ciągu 24 godzin od momentu doręczenia. Inne reklamacje należy składać w ciągu 7 dni od dnia doręczenia. Po upływie tych terminów reklamacje nie będą uznawane.

6.4. Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie zdjęć reklamowanych produktów, poprzez wysłanie ich w formie MMS na numer +48 508 324 028 lub załączenie do e-maila skierowanego na adres biuro@bloomi.pl. Przy wysyłaniu e-maila, prosimy o wpisanie w jego temacie numeru zamówienia i nazwiska Klienta.

6.5. pokochajKWIATY.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by rozpatrzyć reklamację w sposób satysfakcjonujący dla obu stron w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania.

7. Prawo odstąpienia

7.1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 r. poz. 827 z późn. zm., dalej: „ustawa o prawach konsumenta”).

7.2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje między innymi w przypadku następujących umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.3. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór można uzyskać klikając tutaj pdf lub doc W oświadczeniu tym należy podać numer zamówienia, który Klient otrzymał w potwierdzeniu złożenia zamówienia przesłanym mu w e-mailu.

7.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru na adres: Bloomi kwiaty i dekoracje, ul. Mostowa 2, 85- 110 Bydgoszcz lub e-mailem na adres: biuro@bloomi.pl.

7.5. Zwracany produkt należy odesłać niezwłocznie, najlepiej razem z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, lub dosłać go najpóźniej w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Koszty odesłania produktu ponosi Klient.

7.6. Stan zwracanego produktu powinien pozwalać na jego dalszą odsprzedaż. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

7.7. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwracanego produktu, pokochajKWIATY.pl zwróci Klientowi zapłaconą cenę przy użyciu sposobu płatności, jakiego użył Klient.

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

8. Postanowienia końcowe

8.1. pokochajKWIATY.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, co ma zastosowanie do umów zawartych po takiej zmianie, a nie wpływa na treść umów już zawartych.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2021 roku i dostępny jest w całości pod adresem www.pokochajKWIATY.pl/regulamin

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl